Tag: R32

Dlaczego R32? Niski współczynnik GWP – 675, czyli nie niszczy warstwy ozonowej. Podlega recyklingowi, czyli może zostać użyty ponownie. Wysoka wydajność, czyli o 30% mniej czynnika w instalacji. Większa efektywność energetyczna, czyli oszczędność. Mała toksyczność, czyli bezpieczeństwo użytkowania.